Algemene voorwaarden

Alle bepalingen en afspraken beschreven in deze algemene voorwaarden gelden voor de kampen aangeboden door het Vilthuis. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze voorwaarden.

Info, prijzen en inschrijven

Alle info over de georganiseerde kampen, alsook de prijzen en het inschrijvingsformulier kan je terugvinden op onze website www.hetvilthuis.Be

Betalen

Betalen gebeurt via de website www.hetvilthuis.be

Annulatie

Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen voor de start van het kamp. Er zal dan een terugbetaling zijn van 100% van het inschrijvingsgeld.

Nadien wordt er €10 administratiekosten aangerekend en wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald.

Het inschrijvingsgeld wordt niet meer terugbetaald als de inschrijving 14 dagen of minder voor de aanvangsdatum van het kamp geannuleerd wordt.

Bij annulatie wegens ziekte of een ongeval, op voorwaarde dat de annulatie gebeurt voor de aanvang van het kamp en op voorlegging van een medisch attest, wordt er creapakket voorzien (met alle opdrachten van het creakamp) en moet binnen de 14 dagen afgehaald worden.

Geen terugbetaling of tegeoed mogelijk bij ziekte tijdens acitiviteit met doktersattest.

Indien het kamp kan doorgaan, ondanks een pandemie, zal er geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld gebeuren.

Wanneer het Vilthuis  zelf beslist dat het kamp om één of andere reden niet kan doorgaan, zal het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald worden. Wanneer dit een beslissing is van hogerhand zal er in samenspraak bekeken worden welk bedrag terugbetaald kan worden (onder de vorm van een tegoedbon) aan de deelnemers. 

Fiscaal attest

Kinderen tot en met 13 jaar ontvangen een fiscaal attest.

Praktische info kampen

7 dagen voor het begin van het kamp zal je nog een mailtje ontvangen in verband met de praktische info (meebrengen materiaal, dagindeling, …).

Waardevolle voorwerpen

Waardevolle voorwerpen laat je best thuis. Als je ze toch meebrengt, ben je er zelf verantwoordelijk voor. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal.

Foto –en videomateriaal

Tijdens de kampen worden door de medewerkers foto’s genomen en filmpjes gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden in publicaties. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kan je ons hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

Begeleiding

We verwachten dat deelnemers tijdens de duur van de activiteit bij de begeleiding/ monitoren blijven en zich houden aan de afspraken die bij het begin van een activiteit vooropgesteld zijn.

Begin –en einduur

De kampen beginnen steeds op het aangekondigde uur, dus kom op tijd. We voorzien opvang vanaf 8u. Na het kamp is er opvang tot en met 17u. Indien u uw kind niet tijdig kan komen ophalen gelieve dan contact op te nemen met de organisator.

(Nele D’herde – 0486 42 67 80)

Medicatie

Als je kind medicatie dient in te nemen, bezorg ons dan een attest van de behandelende arts of een kopie van het voorschrift. Laat hier ook duidelijk op noteren wanneer de medicatie dient ingenomen te worden en de juiste dosering.

Ongeval of ziekte tijdens het kamp

Bij een ernstige blessure of ziekte tijdens het kamp, worden de contactpersonen onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bij dringende gevallen wordt rechtstreeks de hulp ingeroepen van een arts of van de hulpdiensten. De hieraan verbonden kosten zijn ten laste van de ouders.

Verzekering

Alle deelnemers zijn verzekerd tijdens de uren van het kamp. Voor en na de kampuren is de organisator niet verantwoordelijk.

Meer info

via mail – nele@hetvilthuis.be
via telefoon – Nele D’herde – 0486/42 67 80